Vizyonumuz ve Değerler

Vizyonumuz;

Hizmet verdiğimiz il başta olmak üzere Türkiye’de İnşaat Sektöründe hızlı büyüyen, istikrarlı, hizmetlerimiz ile alakalı iş sahalarında ilk akla gelen ve tercih edilen, saygın, global bir oyuncu olmak.

Değerlerimiz;

Yenilik;

Tamamlanan ve devam eden projelerdeki her mühendislik detayı sürekli sorgulanır, yeniden incelenir, daha iyi ve daha etkin sonuçlar için yenilikçi mühendislik çözümleri sürekli araştırılır ve geliştirilir.

Hız;

Projenin en iyi bir biçimde mevcut teknolojiye uygun, hedeflenen zamanda tamamlanması her bir proje uygulama grubunun arzusudur. Bu noktadan firmamız müşterileri ile yapmış olduğu zamanlama çalışmasına uyar ve uygular.

Güven;

GÜN-SEV İNŞAAT teknik bilgisi, donanımı ve kurumsal değerlere olan bağlılığı ile iş arkadaşları, müşterileri ve firmamız ile ilişkide bulunduğu taraflar arasında güven yaratır. Yetki ve sorumluluk verdiği insanlara güvenir. Verdiği sözü zamanında, eksiksiz ve kurumsal değerlere uygun olarak en iyi şekilde yerine getirir. Tutamayacağı sözü vermez. Sorunları ve hataları sahiplenir, çözüme ulaştırır ve sonuçlarını takip eder.

Adil Olma;

GÜN-SEV İNŞAAT, çalışma arkadaşlarına, müşterilerine ve GÜN-SEV İNŞAAT’ın ilişkide bulunduğu taraflara, kişisel menfaatlerini gözetmeksizin, fırsat eşitliğini esas alarak, istikrarlı ve tutarlı davranır; her durumu objektif bir şekilde değerlendirerek karar verir. GÜN-SEV İNŞAAT misyonunu ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirirken, değerlerine ve taahhütlerine uygun davranarak çalışmalarını sürdürür.

Saygı Duyma;

GÜN-SEV İNŞAAT iş arkadaşlarının ve müşterilerinin söylemek istediklerini, kim olduklarından bağımsız olarak, anlamak üzere dinler ve önemser. Başkalarının görüşlerine saygı duyar. Kendi görüş ve fikirlerinin de aynı şekilde dikkate alınacağını bilir.